Film til folket

DRAMMEN FILMKLUBB får 40000 kroner til utstyr til filmvisninger

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?