Filmskolen for barn og unge (FFBU) – Solberg Spinderi

Filmskolen for barn og unge (FFBU) – Solberg Spinderi får 100000 kroner til kamera og digitalt utstyr. Filmskole for Barn & Unge (FFBU) er en foreldredrevet gruppe som jobber med å lære barn i alderen 12 – 20 år om film. Gjennom samlinger lærer barna å utvikle manuskripter, stå foran kamera, filme med ulike type kameraer og å jobbe med lyssetting og etterarbeid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?