Filmutstyr til filmsenteret OSLO16

OSLO16 får 2.300.000 kroner til filmutstyr.

OSLO16 skal være et filmsenter for berikelse av norsk filmkultur. De flytter inn i tidligere Stenersen-museet høsten 2017 og har allerede etablert samarbeid med viktige aktører som Mediefabrikken. Deres mål er å skape en arena for barn og unge, samt minoriteter og kvinner som ofte ikke blir presentert for filmmiljøet. Det langsiktige målet er å øke produksjonen av film i Norge, skape et lavterskeltilbud for kreativ ungdom og uetablerte kunstnere samt tilgjengeliggjøre ressurser i prosessen. Senteret skal støtte filmproduksjoner med å bidra med gjennomføringskraft og ikke-økonomiske ressurser i form av utstyr og klippefasiliteter, i tillegg til fagpersonell og kursing av ulike prosesser i filmproduksjon- og distribusjon.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?