Filmvisning

Frie Filmere får 150.000 kroner til filmverksted.

Frie Filmere har laget en film hvor de retter søkelyset på unge homofile med tradisjonskonservativ bakgrunn. Denne belyser hvor vanskelig oppveksten kan være for enkelte og ønsker å få frem at problemet er underkommunisert i offentligheten. Nå vil de ta filmen ut på turné på Østlandet. Her skal de gjennomføre 10 formidlingsverksteder med filmvisning og dialog med familier med mangekulturell bakgrunn. Det skjer blant annet i samarbeid med Sex og Politikk, som driver seksualundervisning i skolen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?