Filterdyr til hjelp for Oslofjorden

MAREA får 490000 kroner til restaureringstiltak, reisekostnader, kommunikasjon og utdanning

Marea har fått støtte til videreutvikling av sine opplegg med bruk av filterdyr for å øke kunnskapen om disse dyrene og hvordan de kan hjelpe Oslofjorden.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?