Finnboplass som overnattingssted i regi av turlaget Østante

Turforeningen “ØSTANTE” får 290.000 kroner til materialer til restaurering.

Østante er en turlag for innbyggerne i Rømskog kommune. Formålet er å tilrettelegge for friluftsliv i de øde skogsområdene i bygda. Foreningen er åpen for alle, og drives på frivillig basis. Turlaget disponerer finneboplassen Lukashytta i Hølvannet naturreservat. Dette er eneste finneplass i Østfold med gjenværende hus. Foreningen skal låne ut nøkkel slik at turgåere kan overnatte her. Arbeidet skal gjøres på dugnad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?