Finneboplass istandsettes

GRAVDALEN VENNEFORENING får 50000 kroner til restaurering av trapp og gulv.

Venneforeningen ble etablert i 2011 og har som formål å redde den bevaringsverdige finneboplassen for ettertiden og ta den i bruk som et levende kulturminne. Plassen er en av svært få gjenværende finneboplasser i dette distriktet. Nå skal trapp og gulv i svalgang istandsettes. Her arrangeres kurs og arrangementer som bidrar til å øke kunnskapen om skogfinnenes liv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?