Fire utvalgte arter i havet

FÆRDER NASJONALPARKSENTER IKS får 2595000 kroner til formidling og naturveiledning i Færder nasjonalpark

Besøkssenteret ligger spektakulært til på Verdens Ende på Tjøme, i randsonen til Færder nasjonalpark. Området er meget godt besøkt, og senterets oppgave er å spre kunnskap om nasjonalparken. Nå skal barn, unge og andre, gjennom et treårig prosjekt, få økt kunnskap om fire marine arter. Artene er stillehavsøsters, ålegress, tang og tare og sjøstjerner. Disse er lett tilgjengelig i området rundt besøkssenteret og egner seg godt til formidling og læring om økosystemet i havet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?