First Lego League Gjøvik

Tekna avdeling Gjøvik får 20.000 kroner til utstyr og premier til First Lego League regionkonkurranse.

First Lego league er en teknologikonkurranse hvor deltakerne er i alderen 10 – 15 år. Lagene som deltar er skoleklasser, deler av skoleklasser, fritidsklubber, vennegjenger eller andre grupper. Konkurransen har hvert år et hovedtema og lagenes oppgave er å løse en teoretisk og en praktisk utfordring innen dette tema.

Den teoretiske oppgave består i å sette seg inn i årets tema, finne et problem eller utfordring og en løsning på dette problemet. Den praktiske oppgaven består i å konstruere og programmere en Mindstorm NXT robot til å løse et antall oppgaver som er utviklet i med utgangspunkt i årets oppgave. Etter en prosjektperiode på 8 uker møtes alle lag til regionkonkurranse. Lagene må da konkurrere mot hverandre med sine roboter og i tillegg presentere sine teoretiske oppgaver for et dommerpanel. Årets tema er helse og teknologi og skal inspirere elevene til å utforske mulighetene for å bruke teknologi både innen forebyggelse, forbedring og heling av kroppens funksjoner.

Tekna avdeling Gjøvik arrangerer regionkonkurransen og får gave fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyr og premier.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?