Fiskeguide for Vestre Slidre

Vestre Slidre Jeger- og Fiskarlag får 25.000 kroner til fiskeguide.

Fiskarlaget arbeider for bedre forståelse for jakt og fiske, driver opplæring og organiserer aktiviteter innen jakt, fiske og friluftsliv. De ønsker å gi ut en fiskeguide med beskrivelser, kart og bilder over vann og elver i kommunen. Heftet skal inneholde informasjon som beliggenhet, adkomst, fiskeplasser og -metoder, utsettingsplasser for båt, åpne fiskebuer, leirplasser med mer. Arbeidet gjøres i samarbeid med fjelloppsynet i Vestre Slidre.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?