Fiskemuligheter i Oslo

Oslomarkas Fiskeadministrasjon får 180.000 kroner til ti båter og en båthenger.

Ved hjelp av dugnadsinnsats fra 200 frivillige forvalter organisasjonen 500 vann for Oslo kommune og Løvenskiold. I tillegg kultiveres Akerselva for laks og sjøørrett. For å bidra til å tilrettelegge for et best mulig fiske i de beste vannene i Oslomarka, er det viktig at de frivillige har tilgang på utstyr og båter. Dette gjør operative tiltak og prøvefiske enklere. I tillegg er den beste måten å drive rekruttering til fiske å gjøre aktiviteter og overføre kunnskap ved praktisk utførelse av fiske. Båtene skal derfor merkes tydelig, og ha et nøkkelsystem som gjør det enkelt å bruke båtene for flere unge og familier.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?