Fiskeørnplattformer

Norsk ornitologisk forening, avd. Østfold har fått støtte til fiskeørnplattformer for å øke bestanden av fiskeørn i Østfold.

Alle foto: Norsk Ornitologisk Forening

Foreningen bygger fiskeørnplattformer for å tilrettelegge for hekking på steder som i utgangspunktet er utilgjengelige for fiskeørna.

Dette gjør de for å opprettholde den bestanden av fiskeørn i Østfold. Mange av plattformene settes opp sammen med skoler og barnehager, slik at de kan følge disse gjennom sesongen.

Tildeling

NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD ØSTFOLD fikk 50.000 kroner i 2021 til fiskeørnplattformer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?