Fiskeørnprosjekt i Norge

NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD ØSTFOLD fikk 4 000 000 kroner til tilrettelegging for, overvåking og formidling om fiskeørn i 2024

Prosjektet retter seg mot vern av fiskeørn gjennom kartlegging, overvåkning, formidling og utplassering av hekkeplattformer. Videre skal det også undersøkes sammenheng mellom hannens valg av fiskevann og giftinnholdet hos ungene, samt sporing av fiskeørnenes trekkruter og adferd. Norsk Ornitologisk Forening avd Østfold har fått tildelt 4 000 000 kroner, øremerket tilrettelegging for, overvåkning og formidling om fiskeørn.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?