Fjellet som kunnskapsarena

STIFTINGA NORSK FJELLMUSEUM fikk 20 000 000 kroner til prosjekt Fjellviten i 2024

Norsk Fjellmuseum har utviklet prosjekt Fjellviten i samarbeid med forskere og fagmiljøer. I prosjektet skal ulike arenaer og virkemidler brukes for å formidle kunnskap om klima og natur i endring i høyfjellet, for å forstå hvorfor endringene skjer og hvilke konsekvenser det har for økosystemene. Gjennom blant annet å arbeide med oppdaterte forskningsdata skal ulike målgrupper selv være med på å utvikle kunnskap for en mer bærekraftig samfunnsutvikling og bli bevisste på å tenke løsninger på de utfordringene vi står i.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?