Fjellsykling i Ål

ÅL KOMMUNE får 200000 kroner til sykkelsti

Utviklingsavdelingen i Ål kommune jobber blant annet med å tilrettelegge for friluftsaktiviteter. Dette gjøres i samarbeid med grunneiere, innbyggere, hytteeiere og frivillige organisasjoner. Kommunen har store fjellområder med mange fjellveier som blir mye brukt til sykling og vandring. Felles for mange av fjellveiene er at de går fra bygdene og opp til stølsområdene, men at det mangler koblinger mellom de ulike områdene. Steintjødne på Oppheimsåsen og Lyabrua på Votndalsåsen er to populære utfartsområder som blir mye brukt til bading og fisking. Nå skal det bygges en sti som er egnet både for vandring og sykling og som vil binde disse områdene sammen. Dette vil åpne for å kunne ta seg frem med sykkel over lengre avstander i disse fjellområdene og bidra til mange får tilgang til gode friluftsopplevelser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?