Flerbrukshuset Kloden

Flerbrukshuset Kloden får 40000 kroner til skiutstyr. Flerbrukshuset er et tiltak for enslige mindereårige flyktninger og asylsøkere, bosatte ungdommer på hybel samt ettervern av ungdommer i starten av 20-årene. Dette er en tjeneste i Tønsberg kommune. I prosjektet skal ungdommene få informasjon, råd, veiledning og tilbud om aktiviteter av ulik sort. Alle aktiviteter som gjennomføres skal være et informativt eller integrerende tiltak. Mange av ungdommene er allerede veldig interesserte i friluftsliv, og flerbrukshuset ønsker å gi ungdommen flere mestringsarenaer innenfor dette feltet. I den sammenheng er det viktig at de har tilgang på utstyr for å kunne delta på aktiviteter sammen med den norske ungdommen, og med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB kan de kjøpe inn utstyr for skiturer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?