Flerbruksrom og konsertarena til Nordre Follo

NORDRE FOLLO KULTURSKOLE fikk 150 000 kroner til teknisk utstyr til flerbruksrom i 2024

Kulturskolen i Nordre Follo er et tilbud til barn og unge som vil lære seg å spille et instrument, synge, lære drama/teaterlek, dans, animasjon eller film. I tillegg tilbyr kulturskolen visuelle kunstfag, kor og tilrettelagt undervisning. Kulturskolen ønsker nå å oppgradere eget lokale for å gi barn og unge et egnet konsertlokale og flerbruksrom i kulturskolen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?