Flere får delta på Charge Changemaker program 2023-2025

CHARGE AS får 3000000 kroner til Charge Changemaker program 2023-2025

Charge jobber for at flere førstegenerasjons innvandrere og flyktninger skal lykkes med å få ut sitt potensiale, når de ønsker å starte sin egen bedrift. Barrierene er mange, men gjennom å delta på Charge Changemaker program, får deltakerne hjelp til å utvikle sine ideer og oppstartsbedrifter. De bygger nettverk og kompetanse som øker sjansen for en god tilknytning til arbeidsmarkedet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?