Flere Farger Færder i tre år

FÆRDER KOMMUNE får 350000 kroner til gjennomføring av Flere farger i tre skoleår, 2023-2026

Flere Farger Færder er et multikulturelt musikkprosjekt for barn, unge og voksne fra hele verden. Her presenterer de sanger, danser og regler fra sine hjemland. Sammen med Labakken skole jobber de med pedagoger, musikere, koreografer, scenografer, lys- og lyddesignere som står sammen med utvalgte skoleklasser og mottaksklassene om en multikulturell forestilling hvert år. Flere Farger Færder er basert på metoden Fargespill i Bergen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?