Flere Farger Færder

FÆRDER KOMMUNE OPPVEKST OG KUNNSKAPSSEKTOR får 200000 kroner til gjennomføring av Flere Farger 2021 og 2022

Flere Farger Færder er et multikulturelt musikkprosjekt for barn, unge og voksne fra hele verden. Her presenterer de sanger, danser og regler fra sitt hjemland.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?