Flere Farger i Halden

Flere Farger Halden fikk 93.000 kroner i 2016 til forestillingen Flere Farger.

Flere Farger Halden er et multikulturelt musikkprosjekt for barn og ungdom fra hele verden. Prosjektet er basert på metoden fra Fargespill i Bergen som går ut på å forholde seg til språklig, kulturelt og religiøst mangfold som en ressurs og en positiv utfordring.

Når man skal skape noe sammen med andre mennesker, finnes det en suksessformel som er like enkel som den er effektiv: fokuser på hva de har, ikke hva de mangler.

Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB skal brukes til utvikling av forestillingen. Det innbefatter arrangering av musikk, regiplanlegging, scenografi, kostymer og rekvisitter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?