Flere Farger i Kongsberg

KONGSBERG KOMMUNE får 250000 kroner til Flere Farger 2022

Flere Farger er et multikulturelt prosjekt med sang, dans og musikk fra hele verden. Deltakerne er barn og unge, med krysskulturell bakgrunn, bosatt i Kongsberg. De, og deres familier, er ressurser i å utforske nytt repertoar fra andre lands kulturer. I Flere Farger krysses flere lands musikk, og gir en opplevelse av felles identitet gjennom å høre at en norsk bånsull for eksempel passer godt sammen med vuggesang fra Somalia. Deltakerne tar med seg sitt lands musikk, og med dyktige musikere og arrangører syes et repertoar som favner hele verden sammen. Deltakerne r uten tvil stolte over å være en del av ensemblet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?