Flere farger på Toten

Kultur i Vestre Toten kommune (I samarbeid med Kultur i Østre Toten kommune) får 200.000 kroner til innsamling av materiale og produksjon av forestilling.

Vestre og Østre Toten kommuner skal samarbeide om det multikulturelle integrerings-, kunst- og kulturprosjektet Flere Farger på Toten. De samarbeider med stiftelsen Fargespill som har utviklet en egen metodikk for flerkulturelt samarbeid. Fargespillkonseptet inviterer deltagerne med inn som de viktigste ressurspersonene, og flerkulturell folkemusikk og folkedans skal være grunnlaget for det de skal jobbe med i Flere Farger på Toten. De skal oppsøke skoler, voksenopplæring/ læringssenter, asylmottak, arbeidsplasser, foreninger og privatpersoner, og samle inn tradisjonsmateriale fra innbyggere i Østre og Vestre Toten med både norsk og utenlandsk bakgrunn. Det innsamlede materialet bearbeides og tas med videre i en sceneproduksjon og en DKS-produksjon. I tillegg til innsamling av materialet skal de også jobbe med rekruttering av utøvere til prosjektet blant de som har bidratt med musikk og dans.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?