Flere Farger Toten

Fyrverkeriet bibliotek samarbeider med Østre Toten folkebibliotek, Gjøvik bibliotek og litteraturhus, Flere Farger Toten, forfattere, dramapedagoger og frivillige. Sammen skal de organisere flerkulturelt skriveverksted og fortellerverksted på bibliotekene.

Flere farger baserer seg på Fargespillmetodikken hvor møter mellom mennesker og kulturer brukes til å skape kunst -og kulturuttrykk. Prosjektet henvender seg til hele befolkningen, men aktiviteter for barn og unge blir spesielt ivaretatt.

På verkstedet skal deltagerne skrive dikt, noveller og andre korte tekster. Målet for skriveverkstedet er å skape et flerkulturelt fellesskap blant de som er opptatt av å skrive, og at tekster kan brukes i sceneproduksjonen Flere Farger Toten.

Fyrverkeriet bibliotek/Vestre Toten kommune får 300.000 kroner til instruktører og kursmateriell.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?