Flere jenter i Oslo-fotballen

Norges Fotballforbund fikk 900.000 kroner i 2020 til et treårig inkluderingsprosjekt for jenter i Oslo-fotballen

Barn og unges deltagelse i Oslo-idretten viser tydelige skiller i byen. Spesielt er det jentene som kommer skjevt ut i flere østlige bydeler, hvor deltagelsen er ca. 1/3 av det den er i de øvrige bydelene.

Nå går Norges Fotballforbund og Sparebankstiftelsen DNB sammen om et treårig prosjekt som skal skape tilpasset aktivitet og senke terskelen for at jenter kommer seg på fotballbanen.

Prosjektet skal blant annet skape flere arrangementer i nærmiljøene, bistå de lokale klubbene med utvikling av kompetanse og fotballtilbud på jentenes premisser, og samarbeide med bydelene og skolene om å få flere familier inn i idrettslagene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?