Flere med i idretten

ØSTMARKA IDRETTSLAG får 200.000 kroner til utstyr og kurs.

Idrettslaget ble opprettet i 1993 og har som overordnet mål å bedre oppvekstvilkårene i det lokale nærmiljøet for alle. De samarbeider med skole, barnevern, flyktningekonsulent og andre i sitt arbeid.

Nå har de innledet et samarbeid med Lørenskog videregående skoler, hvor elever på idrettslinja stiller opp som treningsveiledere for flerkulturelle. Målet er å få med flere ikke etnisk norske i idrett, utjevne sosiale forskjeller mellom barn og unge og åpne for flere alternative arenaer og lavterskeltilbud for fysisk aktivitet. I prosjektet vil barna få tilgang til nødvendig ustyr og kompetente veiledere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?