Flere og bedre judotrenere

Norges Judoforbund har fått støtte til prosjektet “Judotrenerløftet”- med mål om å skape flere og bedre ungdomstrenere.

Norges Judoforbunds prosjekt «Judotrenerløftet» har som mål å skape flere og bedre ungdomstrenere, og Judoforbundet får 2,5 millioner kroner til prosjektet. Forbundet har tidligere fått støtte til et prosjekt for å hindre frafall blant ungdom innen sporten.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?