Flere sitteplasser på JOY Junior

JOY – JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH får 90000 kroner til brannsikre møbler

JOY ble grunnlagt i august 2013 og arbeider for å bedre bomiljø og levevilkår for barn og unge i Bydel Gamle Oslo. JOY har helårs leksehjelp og lavterskel fritidstilbud, og arrangerer også reiser for familier i skoleferier. JOY Junior er et nyopprettet tilbud for barn i alderen 8-13 år, og utformes i samarbeid med barn og foreldre, slik at brukerne har reell medvirkningsmulighet. Aktivitetene virker forebyggende for psykisk og fysisk helse ved å fremme en aktiv hverdag og sosialt samvær. Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB går til innkjøp av brannsikre møbler/benker for å øke antall sitteplasser på fritidsklubben.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?