Flere skolehager

Økologisk Norge har fått støtte til å etablere skolehager på Østlandet.

Fra etableringen av skolehagen på Nordby skole i Ås. (Alle foto: Eva Birgitta Hollander/Heia Folk).

Økologisk Norges prosjekt er å etablere flere skolehager. Utvalgte skoler får drivhus, utekjøkken, kompostbinge, sittegrupper og hageutstyr, og de involverte lærerne og elevene vil bli kurset i hvordan man driver skolehage.

Skolene som deltar forplikter seg til å drive skolehagene over tid, og får ta del i et nettverk hvor lærerne kurses og får tilgang til et tilpasset pedagogisk opplegg.

I 2019 fikk Økologosk Norge tildelt 4.156.500 kroner til å etablere 10 skolehager i Viken fylkeskommune. Etter stor interesse blant skolene ble det klart at det var rom for mange flere. I 2020 fikk Økologisk Norge derfor 11,9 millioner kroner til å etablere 30 nye skolehager på Østlandet de neste tre årene.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?