Flere unge utøvere og ledere i norsk boksing

Norges Bokseforbund fikk 1,8 millioner kroner i 2019 til sitt prosjekt for å rekruttere flere unge utøvere og ledere.

Norges Bokseforbund skal i gang med et prosjekt for å rekruttere flere unge utøvere og ledere. Jenter er et spesielt fokusområde i en idrett som historisk har vært dominert av menn. Gjennom prosjektet skal klubbene få bedre tilgang til utstyr, det skal gjennomføres inkluderingstiltak, kursing av trenere, dommere og ledere. Norges Bokseforbund tildeles 1,8 millioner kroner over to år til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?