Flerspråklige fortellerstunder

NORDRE FOLLO KOMMUNE fikk 50 000 kroner til gjennomføre fortellerstunder på to språk gjennom høsten 2024 i 2024

Bibliotekene i Nordre Follo kommune planlegger flerspråklige fortellerstunder og teater for barn og familier for å styrke lokalsamfunn og kulturell identitet. Dette prosjektet, som jobber tett med lokale multikulturelle organisasjoner, er en del av det pågående “Verden på biblioteket”-prosjektet. Nordre Follo kommune har fått tildelt 50 000 kroner til å gjennomføre fortellerstunder på to språk gjennom høsten 2024.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?