Flexid – senter for mangfoldskompetanse

STIFTELSEN FLEXID får 3000000 kroner til kurs og kompetanseheving

Flexid jobber med identitet og tilhørighet blant minoritetsungdom. Ungdom med flerkulturell bakgrunn er ressurser, men mange trenger støtte for å se og erfare sine muligheter. Det første Flexidkurset ble holdt i 2001, og er utviklet i samspill med ungdom og foreldre. Initiativet er drevet fram av fageksperter og ildsjeler innen psykologi, skole og helse. I 2018 ble arbeidet løftet systematisk videre gjennom etablering av en ideell stiftelse med ambisjon om dekke hele landet. Det er utdannet over 350 kursholdere i mer enn 40 kommuner. De får støtte til å starte opp og drive Flexid også i Oslo. Om få år vil hver femte nordmann være innvandrer eller etterkommer av innvandrere. Samfunnet må lykkes med å se dem, anerkjenne ressursene deres og inkludere dem i fellesskapet. Det vil senke spenningene, skape brobyggere og gjøre samfunnet rikere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?