Flishuset blir senter for formidling av artsmangfold

STIFTELSEN HALDENVASSDRAGETS KANALMUSEUM får 2000000 kroner til gjenoppbygging av Flishuset

Ørje Brug ligger ved Haldenvassdraget og representerer unik kultur- og industrihistorie. Flishuset er det siste bygget som ikke er restaurert på Ørje Brug. Det ble opprinnelig benyttet til tresliperi-produksjon, men skal etter restaurering benyttes som senter for forskning og formidling av regionens unike artsmangfold. Bygget skal romme undervisningslokaler, laboratorium og et fagbibliotek. Lokalene skal benyttes av forskermiljøer og også til formidling til skoleklasser og andre besøkende om tema biologisk mangfold og virkning av klimaendringer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?