Flo Aktiv

Flo Aktivitetsveke får 50.000 kroner til musikkanlegg.

Flo Aktivitetsveke er et arrangement for barn og unge mellom 7 og 14 år. Scenekunst er den av aktivitetene som øker mest i popularitet. I samarbeid med Stryn Ungdomslag ønsker de nå å anskaffe et musikkanlegg til bruk ved dans og scenekunstaktiviteter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?