Fløtterdag – en husmannshistorie

NES KOMMUNE får 480000 kroner til tribuner

Nes Kulturråd er et overbyggende råd og en samarbeidsarena for alle frivillige kulturorganisasjoner i Nes. De får støtte til spelet “Fløttardag”, der historien om en tenkt husmannsfamilie som i 1870 kommer til sin nye plass, «Skomakerstua», under gården Veset fortelles. Stykket er lagt til en tid med store omveltninger i samfunnet, fabrikker og sagbruk bygges, folk flytter nærmere byene eller emigrerer til det forjettede land, USA. Historien underbygges av musikk og sang i ulike genre, fra rock og opera til visesang og country.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?