Fløygir – Feirings forsamlingshus

FEIRING UNGDOMSLAG får 189471 kroner til oppgradering av kjøkken

Feiring Ungdomslag jobber for at barn og unge i Feiring skal få et meningsfylt og attraktivt fritidstilbud i et trygt og godt oppvekstmiljø. De har fått i stand et flott klubbrom, arrangert teaterkurs, satt opp revy, samt arrangert Fritidsklubb for mellomtrinnet, Ungdomsklubb for Ungdomstrinnet, og Søndagsklubb for Videregående elever. De eier og drifter samfunnshuset Fløygir, der de nå får støtte til en oppgradering av kjøkkenet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?