Flukt, håp, frihet

VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST- ALTA MUSEUM IKS får 75000 kroner til nettutstilling og undervisningsopplegg

I nettutstillingen «Flukt, håp, frihet» skal personlige fortellinger om tvangsevakuering fra Troms og Finnmark under andre verdenskrig formidles. Denne delen av den nasjonale historien er ikke godt nok kjent for folk flest. Utstillingen vil også brukes av andre museer rundt omkring i landet, der de kan lære om og videreformidle en hittil ukjent historie. Flere museer kan, i samarbeid med skoler, bidra til prosjektet ved å samle inn historier fra sitt lokalmiljø og fylle på nettutstillingen med mer innhold.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?