Flygelrestaurering

Studenter fra Norges musikkhøgskole skal få innsikt i en sjelden fagkompetanse gjennom å følge en håndverker i arbeidet med å restaurere et historisk flygel i Baroniet Rosendal.

Den Weis-Rosenkronske Stiftelse fikk 265.000 kroner i 2020 til restaurering av flygelet og overføring av tradisjonshåndverkskompetanse.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?