Flyplasshistorie som tas vare på

Fornebuhistorisk forening får 230.000 kroner til skilting, utstilling og traller.

Foreningen ble stiftet i 2012. Medlemmene er opptatt av å ta vare på og formidle flyplasshistorien på Fornebu. I 2016 åpnet de et museum i historiske lokaler på Gamle Fornebu. De opplever stor etterspørsel etter informasjon og veiledning om områdets historie, og nå ønsker de å utvikle et formidlingskonsept der historien og egenarten til området formidles og visualiseres. Foreningen har også fått donert en flyplasstraktor og noen bagasjetraller. Disse er svært populære blant barna, og det er tenkt å lage et opplegg hvor barna kan tilbys en kort tur i området rundt det gamle flytårnet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?