Flyt – et livsmestringsprogam for ungdom

STIFTELSEN KRONPRINSPARETS FOND får 6600000 kroner til gjennomføring av Flyt-programmet for 550 ungdommer i hele landet for å få flere til å fullføre videregående opplæring

Kronprinsparets Fond har utviklet et forebyggende fritidstilbud for ungdom i 10. klasse. Målet for Flyt er å bidra til å sette ungdom i stand til å gjennomføre videregående opplæring, gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter. Flyt finnes nå i 13 kommuner og med denne tildelingen vil Flyt kunne eskaleres videre slik at 550 nye ungdommer får tilbud om å delta på Flyt de neste tre årene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?