Flytende overnattingssted

Regionalpark Haldenkanalen v/Marker kommune får 1 million kroner til utvikling og bygging av flytende overnattingssted og utvikling av et konsept som kan videreføres i antall og funksjon.

Regionalparken er et samarbeid mellom kommunene Halden, Aremark, Marker, Rømskog og Aurskog-Høland, samt Østfold fylkeskommune. Målsettingen med samarbeidet er å utvikle og ta vare på de natur- og kulturverdier som preger Haldenkanalen, og gjennom det å øke innbyggernes og besøkendes bruk av naturen.

Det er bygd flere leirplasser i regionen til fri bruk for besøkende, men fortsatt er det behov for flere gapahuker eller andre typer overnattingsmuligheter. I forbindelse med dette arbeidet ønsker de å utvikle et overnattingskonsept som signaliserer de kulturverdier som ligger i området, men som samtidig har en moderne form og funksjon, slik at det i seg selv blir en attraksjon for besøk og bruk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?