Fokus på unge komponister

Music Norway får 500.000 kroner til realisering av seks nye verk.

I forbindelse med Norsk Komponistforenings sitt 100 års jubileum i 2017 har flere aktører gått sammen om å realisere et talentutviklingsprogram for unge norske komponister. Prosjektets mål er å løfte frem og synliggjøre unge komponister og med det få et større fokus på ny norsk musikk. Prosjektet skal tilrettelegge for kunstnerisk utfoldelse og tilføre økt kompetanse. Oslo Filharmonien, Bergen Filharmoniske orkester, Nordnorsk symfoni- og operaorkester, Trondheimsolistene, Stavanger symfoniorkester og Kringkastingsorkesteret velger hver ut en ung komponist som de bestiller et verk av som de skal fremføre. Parallelt styrkes de unge komponistene gjennom faglige samlinger og annen aktivitet i regi av prosjektet. Prosjektet har også som mål å bygge bro mellom spiss og bredde ved å involvere kor, korps og barne- og ungdomsorkestre.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?