Folkedans i Bodø

Bodø Folkedanslag får 30.000 kroner til drakter.

Bodø Folkedanslag, avdeling barn og unge, driver med både gammel og moderne dans. Målet er å ta vare på gamle dansetradisjoner. Laget holder flere oppvisninger i lokalmiljøet, og opptrer blant annet i Bodø by på 17. mai når Hurtigruta legger til kai. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal benyttes til drakte.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?