Folkedansaktivitet på AKS

Barnelaget i Oslo fikk støtte til å starte folkedansaktivitet på Ammerud skole.

Alle foto: Michael Brenna

Folkedansaktiviteten har foregått i aktivitetsskolen, som er gratis etter skoletid. Gjennom dans, sang og lek fremmes fysisk aktivitet, musikalitet, kulturopplevelser, samhold og tilhørighet. Visjonen for prosjektet er høy kvalitet – lav terskel.

Prosjektet har utløst et omfattende samarbeid mellom mange ulike aktører: Ammerud skole, Ammerud skole FAU, Barnelaget i Oslo, Leikarringen i BUL i Oslo, Noregs Ungdomslag, Grorudskolenes strykeorkester, Ammerud skoles musikkorps, Akershus musikkråd, Kultivator AS, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Barnelaget BLS fikk 50.000 kroner i 2018 til kursing og honorarer til instruktører og musikere i forbindelse med oppstart av folkedansaktiviteter på Ammerud skole.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?