Folkeforskning om klimaendringer

Folkeforskningsprosjektet «Natur i endring», oppfordrer folk til å bidra med å kartlegge skogen mens vi er ute på tur.

«Natur i endring» har som mål å kartlegge hvor skoggrensa går i dag. Dette er viktig informasjon for forskning på natur- og klimaendringer. Prosjektet tar i bruk folkeforskning i praksis, ved at alle som går i fjellet kan bidra gjennom å registrere endringer av skog- og tregrensen i Norge i en app.

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har prosjektet utviklet en appen der du kan registrere de trærne og skogene som du ser vokser høyest til fjells ved å ta bilde med mobiltelefonen. Resultatene vises på nettsiden www.naturiendring.no

Les om prosjektet, og resultater fra forskningen i forskning.no

Tildelinger

I 2020 fikk Universitetet i Oslo 450.000 kroner til å presentere tematikken i en utstilling. Denne skal først fremvises på Klimahuset på Naturhistorisk museum, og deretter på Norsk fjellsenter i Lom.

Naturhistorisk Museum og Den Norske Turistforening fikk 2 millioner kroner i 2017 til utviklingen av et folkeforskningsprosjekt om skog- og tregrenser.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?