Folkemusikk for grunnskole og videregående skole

Folkemusikksenteret i Buskerud får 43.100 kroner til folkemusikkverksteder.

Folkemusikksenteret er en del av stiftelsen Buskerudmuseet, og er et levende senter for kulturformidling. Det er mangel på kompetanse i norsk folkemusikk blant lærere i grunnskole og videregående skole. Folkemusikksenteret opplever at folkemusikkverkstedet er et ønsket og egnet tiltak for å bidra til å formidle kulturarven videre til nye generasjoner. Folkemusikkverkstedet innebærer at elver og lærere får møte et knippe av de beste representanter innen folkemusikk og -dans. Nå ønsker de å videreutvikle verkstedene til glede for enda flere. Denne formen for levendegjøring av immateriell kulturarv er med på å gi en større opplevelse for hver elev. Elever og lærere blir aktive deltakere og ikke passive tilhørere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?