Folkemusikk fra Gudbrandsdalen

Spelemannsprosjektet får 80.000 kroner til prosjektet Med sjela i fela.

Prosjektet er etablert for å skape en konsertforestilling med tittelen Med sjela i fela, ei spelmannssoge. Formålet er å vekke interesse for folkemusikken i vid forstand hos unge gudbrandsdøler gjennom å iscenesette den eventyrlige livshistorien til folkemusikeren Magne Bø fra Lesja. Prosjektet involverer alt fra rekrutter fra kulturskolen, junior- og senior spellemenn til trekkspillklubber fra dalen. Det hele bindes sammen av profesjonelle musikere, og tanken er at lokale amatører løftes og inspireres ved å delta i et profesjonelt prosjekt. Det hele skal munne ut i tre konsertforestillinger høsten og vinteren 2017-2018.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?