Folkemusikkfordypning på Foss

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN fikk 300 000 kroner til studieturer og mesterklasser 2024-26 i 2024

Foss videregående skole tilbyr utdanning innen programmene studiespesialisering og musikk. Skolen har i dag 8 paralleller på program for studiespesialisering og to paralleller innen musikk. Skolen har hatt et ekstra fokus på folkemusikk og ønsker nå å satse videre på dette fordypningstilbudet. Dette gjennom studieturer til Ole Bull akademiet og mesterklasser på skolen. Oslo kommune Utdanningsetaten har fått tildelt 300 000 kroner til studieturer og mesterklasser 2024-26.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?