Folkenborg museum

Folkenborg museum får 100.000 kroner til natur- og kulturspor.

Et 900 meter langt natur- og kulturspor skal kunne brukes av alle året rundt. Ideen er at dette skal kunne brukes til fots, på ski med hest og vogn/slede hvor stasjoner utendørs blir knyttet sammen med det man kan oppleve inne i utstillinger og antikvariske bygninger. Hensikten er å oppleve og forstå kulturlandskap, dyrkingslandskap, geologi, byggeskikk, boforhold, på reise før bilens tid, hestekjøretøy på enkle veier.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?