Folkeparkens Venner

Folkeparkens Venner i Askim får 500.000 kroner til dansegulv, brygge og belysning.

Folkeparkens Venner i Askim jobber for å istandsette folkeparken til å bli den store samlingsplassen i Askim. Parken skal bli et fristed, møtested og en grønn lunge i sentrum. Prosjektene er mange, og gaven fra Sparebankstiftelsen DNB er øremerket dansegulv, brygge i parkdammen, belysning av scenen, benker og bord.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?